asterisque

nau 38

€168,00

white stoneware vase, textured, off white glaze, not watertight | h. 31 cm., w. 6 cm.

1 exemplaire en stock.