asterisque

nau 36

€192,00

white stoneware vase, textured, off white glaze, not watertight | h. 32,5 cm., w. 7,5 cm.

1 exemplaire en stock.